Sapeli (Roworth)

Brittiläinen sotilassapeli tuli seuran aseisiin mukaan 2021 ja sen oheen myös ruotsalainen sotilassapeli 2022.

Sapeliopetus perustuu ohella Roworthin teokseen ”The Art of Defence on Foot with the Broad Sword and Sabre”. Teoksesta on olemassa ainakin kolme eri painosta, vuosilta 1798, 1804 ja 1824. Lähdeteoksena käytämme vuoden 1824 painosta. Teos käsittelee Brittiläisen jalkaväen sapelin käyttöä hyvin monipuolisesti.

Brittiläisen sotilassapelin ohessa on päästy tutustumaan myös ruotsalaiseen sotilassapelin oppeihin 1800-luvun lopulta.