Muutoksen tuulien historiaa Savon Miekassa

2012 lähtien yleistyneet ja tämän hetken tyypilliset pitkämiekat Kuopiossa: Regenyei Armoryn erilaiset feder-pitkämiekat ja Regenyein messer mallit: 2013-2016 yleinen suorempi Messer I ja sitä tällä hetkellä selkeästi syrjäyttämässä oleva käyrempi malli Messer IC. Kuvan puukahvainen on Marko Saaren kunnostama Messer I siitä lisää tarinaan artikkelissa: Aseen tarkistaminen aina paikallaan.

Muutoksen tuulien historiaa Savon Miekassa, miten ollaan edetty kohti uutta normaalia. Kevät 2012 on hyvin merkittävä ajankohta….

Tekstin pointti on yleisesti muutoksessa varusteissa seuran ja harrastajaryhmän sisällä. Ryhmätason siirtymiseen uuteen varusteeseen, oli kyseessä suojavarusteet tai miekat, ei riitä yhden tai kahden ihmisen valinta (vrt. tarinan nahka dussackien kohtalo). Muutokseen tarvitaan isompi ryhmä esim. puolenkymmentä aktiiviharrastaja, jotta uusi väline saa jalansijaa ja alkaa kehittyä uudeksi normaaliksi.

Artikkeli aiheesta löytyy täältä: Joskus muutos vanhasta uuteen kirpaisee.

 

 

Advertisements

Savon Miekka ry:n toimintakertomus 1.1. – 31.12.2016

Working Title/Artist: Byzantine Lectionary  Department: Medieval Art Culture/Period/Location:  HB/TOA Date Code:  Working Date:  photography by mma, DP160636.tif retouched by film and media (jnc) 9_25_08

Kuva: Metropolitan Museum of Art.

Savon Miekka ry
Toimintakertomus 1.1. – 31.12.2016

Vuoden 2016 kevätkausi meni seuran harjoitusten osalta paljolti samassa järjestyksessä kuin edellisenäkin vuonna. Syksyllä yksi viikoittainen harjoituskerta tippui Kuopiossa pois. Edellisen vuoden 613,65 euron ylijäämä kääntyi tänä vuonna -661,49 euroa alijäämäksi. Alijäämää nostivat tappiota tuottaneet Varkauden salivuoro ja Kuopion tiistain salivuoro, sekä jäsenten käyttöön ostetut synteettiset dussackit ja varsikirveet.

Seuran nimi lyhennettiin jäsenkokouksen päätöksellä muotoon Savon Miekka ry. Toimintakauden aikana italialaisen miekkailun harjoittelu hiipui Kuopiossa, mutta jatkui edelleen Varkaudessa. Tappiolliset vähän käytössä olleet harjoitusvuorot puhuttivat jäsenistöä, koska maksuosuudet jakaantuivat kuitenkin kaikille harjoitusmaksujen kautta.

Jäseniä seurassa oli vuoden 2016 aikana 36, joista 32 Kuopiossa ja 4 Varkaudessa. Jäsenmaksun suuruus oli 20 euroa.

 

Seuran harjoitukset

Kevään 2016 salikaudella seuralla oli Kuopiossa kolmet harjoitukset viikossa pääteemoina saksalainen pitkämiekka, messer ja italialainen pitkämiekka. Varkaudessa oli yhdet viikoittaiset harjoitukset pääteemana italialainen pitkämiekka. Harjoitusten kunto-osiossa korostui edellisenä syksynä aloitettu Contrology/pilates.

Syksyllä salikauden vakioharjoitukset jatkuivat muuten entisellään, mutta tiistain harjoitukset jäivät Kuopiossa kokonaan pois.

Messerin oheen harjoitusvälineeksi otettiin kevätkauden alussa mukaan dussack ja taistelusauvan rooli lisäaseena kasvoi vuoden 2016 aikana. Helmikuussa järjestettiin kolmen päivän Taistelusauva-kurssi. Sauvaa treenattiin myös kolmissa avoimissa harjoituksissa maalis-huhtikuussa, sekä ajoittain myös vakioharjoituksissa. Sauvaa harjoiteltiin säännöllisesti kesän 2016 ”Puistotreeneissä” ja syksyn salikaudella satunnaisesti, jolloin mukana oli myös varsikirvesoppia.

Kesäkauden ”Puistotreeneissä” harjoiteltiin edellä mainittujen aseiden lisäksi myös saksalaista tikaria ja bolognalaista yhdenkäden miekkaa.

Harjoittelussa on jo edellisellä toimintakaudella lähdetty nostamaan kuntoilun osuutta, sekä vapaamiekkailuvarusteissa harjoittelua osana seuran toiminnan kehittämistä ja tätä suuntaa jatkettiin myös vuonna 2016.

Harjoitusten vedosta vastasivat Kuopiossa saksalaisen pitkämiekan ja messerin osalta Mika Vesterinen, contrologysta ja kunto-osiosta Paula Vesterinen, taistelusauvasta ja varsikirveestä Jari Markkanen, saksalaisesta tikarista ja bolognalaisesta yhden käden miekasta Jaakko Vesterinen, sekä italialaisesta pitkämiekasta kesän loppuun saakka Seppo Kokki. Varkaudessa harjoitusten vedosta vastasi Janne Kärki.

 

Tapahtumia ja muuta toimintaa

Varkaudessa järjestettiin 18.1. italialaisen miekkailun lajiesittely ja avoimet harjoitukset. Kuopiossa järjestettiin 2.-8.2. Taistelusauvakurssi, 25.4, 26.4. ja 3.5. Avoimet sauvaharjoitukset sekä 18.9. ja 25.9. lähinnä pitkämiekkaan ja varsikirveeseen keskittyneet Miekkailusunnuntait.

Muilta osin hema-aiheiset tapahtumat menivät seuran jäsenten omina projekteina:

Mika Vesterinen järjesti Saksalaisen pitkämiekan perusteita -kurssin 28.2. Kulttuurikilta Schrankenin puitteissa, sekä 22.5. Lajiesittelynäytöksen Linnantuvalla, jonka toiminnasta vastaavat Kuopion kaupunki ja Settlementti-yhdistys Puijola. 11.6. hän järjesti Miekkailutyöpajan Savon Vammaisasuntosäätiölle (SAVAS) Lentävä kalakukko-tapahtumaan Kuopion Kaupungin teatteriin.

Mika Vesterinen ja Paula Vesterinen järjestivät yhteistyössä THMS:n Markus Koiviston kanssa Suomen ensimmäisen seurojen miekkailuohjaajille suunnatun Hema Instructors Finland -tapaamisen Heinävedellä 9.-10.7.

Elppi Hyvärinen ja Jaakko Vesterinen järjestivät Kulttuurikilta Schrankenin kautta 30.7. Miekkailutyöpajat Kuopion korttelimuseossa, sekä Jaakko Vesterinen Miekkakierroksen Kuopion kaupungin museossa 4.8.

 

Hallitus

Tilikauden aikana seuran hallituksessa toimivat vuoden alusta syyskuulle saakka puheenjohtajana Mika Vesterinen, varapuheenjohtajana Mirja Kuronen, jäsenenä Olli Riukulehto (Varkauden jäsenasiat ja hallinto), sekä varajäsen Paula Vesterinen vakituisen jäsenen roolissa paikkaamassa edellisen vuoden lopussa hallituksesta eronnutta Kaisu Halosta.

Hallituksen kokoonpano uudistui jäsenkokouksessa 8. syyskuuta, jolloin varapuheenjohtajana toiminut Mirja Kuronen jäi pois hallituksesta. Hallitukseen tulivat vapautuneisiin paikkoihin uusina jäseninä Jenna Kallio ja Jari Markkanen varapuheenjohtajaksi.

8. syyskuuta alkaen hallituksen kokoonpano oli puheenjohtaja Mika Vesterinen, varapuheenjohtaja Jari Markkanen, sekä jäseninä Jenna Kallio ja Olli Riukulehto (Varkauden jäsenasiat ja hallinto), sekä varajäsen Paula Vesterinen.

Hallitus kokoontui tilikauden aikana useita kertoja. Kokoukset järjestettiin sähköpostikokouksina.

 

Jäsenkokous

Sääntömääräinen jäsenkokous järjestettiin 8. syyskuuta. Kokouksessa hallitukseen nimettiin Mika Vesterinen seuran puheenjohtajaksi ja hallituksen jäseniksi Jenna Kallio, Jari Markkanen ja Olli Riukulehto sekä varajäseneksi Paula Vesterinen.

Toiminnantarkastajaksi valittiin Jonni Marttila ja varatoiminnantarkastajaksi Elisa Hyvärinen.

Savon Historiallisen Miekkailun Seura ry:n nimi lyheni yksimielisellä päätöksellä muotoon Savon Miekka ry. Lyhyempi nimi on sekä iskevämpi että helpompi käyttää ja ollut yleisessä puhekäytössä jo vuosia.

Jäsenkokouksessa päätettiin ottaa harjoituspaitoihin väriksi keltainen valkoisen rinnalle.

Harjoitusvuorojen tappiollisuudesta käytiin keskustelua ja kokouksessa päätettiin, että seuran täytyy jollakin aikavälillä pyrkiä siihen, että vakiovuorot eivät olisi tappiollisia. Kokouksessa hylättiin ehdotus laajentaa seuran toimintaa Heinävedelle, koska se jäisi todennäköisesti tappiolliseksi ja muiden seuran jäsenten kustannettavaksi.

 

Vastuuhenkilöiden nimityksiä

26.7.2016 nimettiin miekkojen huoltovastaavaksi Matti Laine. 6.9.2016 Matti Laine nimettiin myös seuran ensiapuvastaavaksi. Matti Laine ryhtyi tekemään Mika Vesterisen avustuksella lajin riskikartoitusta. 1.10.2016 seuran sihteeriksi nimitettiin hallituksen päätöksellä Paula Vesterinen.

 

Varkauden toiminnan kohtalo

Hallitus käsitteli 19. marraskuuta lähtien aina vuoden 2016 loppuun saakka, miten Varkauden kolmeen harrastajaan hiipunut toiminta saataisiin kannattavaksi siten, että toiminta kattaisi suunnilleen aiheuttamansa kulut. Ratkaisumalleja oli tarjolla viisi, mutta päätöksiin asti ei tämän toimintavuoden aikana päästy.

Vuoden 2017 alussa Varkauden toimintaa pyörittäneet kaksi jäsentä ilmoittivat ajanpuutteen vuoksi lopettavansa vuonna 2011 alkaneen Varkauden seuratoiminnan kokonaan 8.toukokuuta 2017.

 

Tulevaisuuden suunnitelmia

Seuran toiminnan päättyessä Varkaudessa seuran toiminta keskittyy jatkossa Kuopioon ja sitä pyritään kehittämään, mutta siten, että seuran talous pysyy tasapainossa.

Varkauden toiminnan päättyessä seuran hallituksen toiminta on helpottunut, koska kokouksia voidaan järjestään kasvokkain. Vuoden 2017 aikana onkin tavoitteena tehostaa hallituksen toimintaa. Seuran uudistetun nimen mukainen logo on tarkoitus tehdä ja saada käyttöön, sekä painattaa uusia seurapaitoja ja muita tekstiileitä. Toiminnassa on tarkoitus tuoda esille urheilullisuutta ja vapaamiekkailuharjoittelua, jotta toimintaan mukaan tulon kynnys madaltuisi ja toiminta näyttäytyisi mielenkiintoisempana. Seuran lainavarusteita pyritään uudistamaan siten, että lainakäyttöön saataisiin ajanmukaisia aseita. Jäseniä tullaan kannustamaan suojavarusteiden hankitaan.

Seuran harjoituksissa pääpaino tulee olemaan seuraavalla toimintakaudella lähinnä Liechtenauerin saksalaisen koulukunnan opeissa. Vakioaseiden pitkämiekan ja messerin rinnalla tavoitteena on harjoitella myös taistelusauvaa, varsikirvestä, tikaria ja rappieria mahdollisuuksien mukaan. Italialaisesta miekkailusta harjoituksissa tultanee näkemään välillä myös bolognalaista miekkailua.

Toiveena on, että myös vaihtelevaa ohjelmaa saadaan aikaiseksi sekä seuran harjoituksissa että seuran jäsenten omaehtoisen toiminnan myötä.

Sano vaan… Savon Miekka!

(Kuva: Pentti Kokki)

Savon Historiallisen Miekkailun Seura ry:n nimi lyhenee muotoon Savon Miekka ry. Näin päätettiin yksimielisesti sääntömääräisessä jäsenkokouksessa 8.9.2016. Lyhyempi nimi on sekä iskevämpi, että helpompi käyttää.

Muualla Suomessa miekkailupiireissä on tullut myös kohdattua Savon Miekka -nimeä käytössä meidän seurasta jo ainakin vuodesta 2013 lähtien. Monet seuran jäsenet ovat  jo pitkään käyttäneet seurasta tätä nimeä ja jotkut seuraan liittyessään luulleet liittyneensä Savon Miekka –nimiseen seuraan.

Miten Savon Miekka sitten on puhekäytössä yleistynyt? Se johtuu ihan siitä, että se on ollut seuran nettisivujen osoite alusta lähtien. Savon Miekka on myös ollut tämän keväällä 2013 perustetun ja myöhemmin seuran virallisiksi nettisivuiksi muuttuneen Savon Miekka -blogin otsikkona sivuston alusta lähtien. Se on myös paljon helpompi sanoa jutellessa, kun Savon Historiallisen Miekkailun Seura, tai sen lyhennys SaHMS.

Nimen virallistaminen vaatii vielä jonkin verran paperitöitä, muutosilmoituksen Patentti- ja rekisterihallitukseen. Nämä ovat jo työn alla, joten sano vaan… Savon Miekka.

– M!ka –

Seuralle uusi ensiapuvastaava

ealaukku

Seuralla on vähän aikaa ollut ensiapuvastaavan talkoovirka täyttämättä, koska vapaaehtoista ei tähän virkaan ole löytynyt. Nyt on uudeksi talkoolaiseksi tähän hommaan lupautunut Matti Laine.  Kiitokset Matille aktiivisuudesta.

Seuran turvallisuus- ja käytösohjeissa mainitaan mm. näin:
– Jos harjoitusparisi saa vamman/ hoitoa tai tarkistusta vaativan kolhun, on SINUN velvollisuutesi ilmoittaa vetäjälle. Joskus kolhun saanut ei itse tajua tai kehtaa asiaa nostaa esille.
Jos menet harjoitusten aikana sivuun, ilmoita siitä vetäjälle. Vetäjällä velvollisuus kysyä onko jotain vialla, jos oppilas siirtyy treeneistä sivuun.
Lue lisää turvallisuus- ja käytösohjeista täältä.

Kaikille treenaajille tiedoksi, että harjoitusten vetämisestä vastuussa olevilla on aina mukana ensiapulaukku.

-M!ka-

SaHMS ry:n toimintakertomus 1.1.-31.12.2015

Working Title/Artist: Byzantine Lectionary Department: Medieval Art Culture/Period/Location: HB/TOA Date Code: Working Date: photography by mma, DP160636.tif retouched by film and media (jnc) 9_25_08

Kuva: Metropolitan Museum of Art.

Savon Historiallisen Miekkailun Seura ry
Toimintakertomus 1.1.-31.12.2015

Vuosi 2015 meni seuralta harjoitusten osalta aika paljon samassa järjestyksessä kuin edellisenäkin vuonna. Vaikka osa salivuoroista pyöri tappiollisina, pysyivät kokonaiskulut kohtuullisina ja tilikaudelta tuli ylijäämää 613,65 euroa.

Jäseniä seurassa oli vuoden 2015 aikana 36, joista 31 Kuopiossa ja 5 Varkaudessa. Jäsenmaksun suuruus oli 20 euroa.

 

Seuran harjoitukset

Salikausilla seuralla oli Kuopiossa kolmet harjoitukset, pääteemoinaan saksalainen pitkämiekka, italialainen pitkämiekka ja messer. Varkaudessa oli yhdet viikkoharjoitukset italialaisen miekkailun teemalla. Harjoitusten vedosta vastasivat Kuopiossa saksalaisen pitkämiekan ja messerin osalta Mika Vesterinen, italialaisen miekkailun osalta Seppo Kokki ja Varkaudessa Janne Kärki.

Toukokuun lopulta elokuun puoliväliin treenailtiin ulkona, Kuopiossa saksalaista miekkailua, rapiiria ja näyttämötaistelua, Varkaudessa italialaista miekkailua. Rapiiria yritettiin ujuttaa seuran toimintaan mukaan syksymmälläkin, mutta innostusta aseeseen ei saatu sytytettyä.

Syksyllä treeniohjelmaan tuli alkulämmittelyn yhteyteen Paula Vesterisen vetämä contrology/pilates ja vuoden lopulla Jari Markkasen vetämä satunnaisemmin treeneissä mukana ollut taistelusauva.

Syksyllä jäivät Kuopion heman piirissä jo vuodesta 2008 lähtien käytössä olleet lauantain treenit historiaan ja kaikki treenit keskittyivät arki-iltoihin maanantaille, tiistaille ja torstaille.

 

Muuta hema-toimintaa

15.marraskuuta 2014 pidetyn ylimääräisen jäsenkokouksen päätöksen mukaisesti on seuran toimintaa keskitetty säännöllisten harjoitusten vetämiseen ja niiden pyörittämisen turvaamiseen. Saman jäsenkokouksen mukaisesti seura on antanut jäsenilleen mahdollisuuden ja tukea järjestää historialliseen miekkailuun liittyviä tapahtumia paikkaamaan seuran vetäytymistä tapahtumajärjestelyistä ja vuoden aikana joukko seuran jäseniä järjesti useita pienimuotoisia hema-tapahtumia.

Vuoden lopulla järjestettiin treenivuorojen puitteissa italialaisen pitkämiekan peruskurssi 17.11.–8.12.15. Muilta osin hema-tapahtumat, kaksi messer-kurssia, pitkämiekkakurssi ja kaksi viikonlopun mittaista miekkailutapahtumaa menivät seuran jäsenten omina projekteina.

 

Mukana taideteoksessa

Seura oli mukana ANTI – kansainvälisellä nykytaidefestivaalilla 4.9.15 All the Queens Men australialaisryhmän liikunnallisessa Fun Run -taideteoksessa, jossa Tristan Meecham juoksi maratonin juoksumatolla. Juoksun aikana nähtiin australialaisryhmän vetämää tanssia ja paikallisten urheiluseurojen esityksiä, mukana myös viisi Savon Historiallisen Miekkailun Seuran näytöstä.

 

Hallitus

Tilikauden aikana seuran hallituksessa toimivat puheenjohtajana Mika Vesterinen, varapuheenjohtajana Mirja Kuronen, jäseninä Kaisu Halonen ja Olli Riukulehto (Varkauden jäsenasiat ja hallinto), sekä varajäsenenä Paula Vesterinen. Hallitus kokoontui tilikauden aikana seitsemän kertaa pääosin sähköpostikokouksina, joita täydennettiin tarvittaessa puhelinkeskusteluilla.

Seuran jäsenistä löytyi uusia voimia seuran asioista huolehtimaan ja seuraan nimettiin seuran lainamiekkojen perushuollosta vastaava, ensiapuvastaava ja saksalainsen miekkailun alkeisopettaja.

 

Jäsenkokous

Sääntömääräinen jäsenkokous järjestettiin 5. heinäkuuta. Kokouksessa hallitukseen nimettiin Mika Vesterinen seuran puheenjohtajaksi ja hallituksen jäseniksi Kaisu Halonen, Mirja Kuronen ja Olli Riukulehto, sekä varajäseneksi Paula Vesterinen.

Toiminnan tarkastajaksi valittiin Jonni Marttila ja varatoiminnantarkastajaksi Elisa Hyvärinen.

 

Viralliset turvallisuus- ja käytösohjeet

Seuran hallitus päätti 22.1.15 koota seuralle turvallisuus- ja käytösohjeet. Alkuvuosi niitä säädeltiin hallituksen ja treenien vastuuvetäjien piirissä ja ohjeet tulivat esille seuran sivuille 19.4.15. Pohjana ja esimerkkinä ovat olleet eräiden muiden miekkailuseurojen vastaavat ohjeet Suomessa ja ulkomailla, sekä eräs historiallinen salikäytösohjeistus 1600-luvun alusta.

 

Muuta

Mika Vesterinen julkaisi 2013-2014 pyörittämänsä Miekka Mielessä -projektin loppuraportin 15.6.2015.

Loppusyksystä sovittiin Periosportin kanssa, että seuralle tulee miekkoja ja miekkailuvarusteita myyntitiliin. Tuotto myyntitoiminnasta jää muutamiin prosentteihin, mutta toiminnan pääpainopiste on enemmänkin siinä, että varusteita on helposti ja nopeasti jäsenten saatavilla

Tulevaisuuden suunnitelmia

Harjoitusten sisällössä pääpaino tulee olemaan seuraavalla tilikaudella italialaisessa ja saksalaisessa pitkämiekassa sekä messerissä, mutta toiveena on, että myös vaihtelevaa ohjelmaa saadaan aikaiseksi sekä seuran harjoituksissa, että seuran jäsenten omaehtoisen toiminnan myötä.

Seuraavalla toimintakaudella on tarkoitus testailla avoimia harjoituksia uusien jäsenten houkuttelun keinona ja saada Paulus Hector Mairin sauva seuran asevalikoimaan perustreenien vaihteluksi.

Salitreenit alkoivat

rast-messer

Salitreenit pyöräytettiin alkuun Kuopiossa torstaina 18. elokuuta vajaan kymmenen hengen voimin, vaikka osa jäsenistä kirmailee vielä kesälaitumilla. Treeneissä kerättiin hikeä alkulämmittelyn ja contrology/pilatesin kera, pyöriteltiin Messer-tekniikkatreeniä paljolti windenin ympärillä ja koottiin kunnon loppuhiki dussack-pelillä. Hauskaa oli!

Näin jatkuvat treenit syksyllä:
Torstai Lyseon lukio klo 19-21.00
Maanantai Kallaveden lukio klo 20-21.30
Katso tarkemmin Harjoitukset, harjoitusajat ja -paikat -sivulta.

PITKÄMIEKKAA JA MESSERIÄ RINNAKKAIN
Tarkoitus olisi, että voimme harjoitella saksalaista pitkämiekkaa ja messeriä rinnakkain koska useimmat harjoitukset voi tehdä kummalla tahansa. Eli pitkämiekat ja messerit mukaan molempiin treeneihin. Dussack on toisinaan mukana ohjelmassa torstaisin, joten ne joilla dussack löytyy asekaapista, ottakaa se mukaan torstaisin.

VAPAAMIEKKAILUVARUSTEET MUKAAN
Treenaamme mahdollisuuksien mukaan myös vapaamiekkailuvarusteissa, joten ottakaa suojavarusteet mukaan kellä niitä on. Vapaamiekkailuvarusteista löytyy lisää tietoa näistä artikkeleista:
Miekkailuvarusteiden-kokoaminen-alkaa-maskista
Freeplay-varusteet

HOMMATKAA JUMPPAMATOT
Contrology/pilates on myös treeniohjelmassa mukana säännöllisesti. Lisää tietoa Pilates-treenistä ja Joseph ”Joe” Hubertus Pilatesin kamppailulajitaustasta voit lukea artikkelista Pilates-oppeja miekkailun tueksi.

Hankkikaa jumppamatto, kellä niitä ei vielä ole. Investointi ei ole suuri. Edullisimmillaan niitä taitaa löytyä Biltemasta hintaan 9,99 € . Jos jollekin Biltemasta maton noutaminen tuottaa hankaluuksia, niin ilmoittakaa minulle, niin voin ohimennessäni käydä maton ostamassa.

VAIHTELUNA SAUVAA JA VARSIKIRVESTÄ
Vaihteluna tulee jossain välissä olemaan treeneissä myös Paulus Hector Mairin taistelusauvaa ja varsikirvestä. Näistä treenikerroista ilmoitellaan erikseen. Lisätietoa löytyy tästä artikkelista Sauvatreeneihin mukaan myös varsikirves. Muutakin vaihtelua saattaa syksyn treenisisältöön tulla.

– M!ka –